2018.g. 10.martā Sadraudzības pasākums ar Ilaiķiem (Lietuva) uz Kalšu ezera (foto N.Pāvils_ V.Jansons)