Par Failiem.lv Jautājumi Noteikumi Satura cenzūra Privātums Kontaktforma Vakances

Servisa izmantošanas noteikumi

Šī ir pašapkalpošanās sistēma, kas ir jāizmanto saprātīgi, ievērojot vispārpieņemtas uzvedības un ētikas normas. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar servisa izmantošanas nosacījumiem, pirms lietošanas.

Sistēmu nedrīkst izmantot ļaunprātīgiem vai pretlikumīgiem mērķiem, piemēram, nelikumīgai autortiesību objektu izplatīšanai vai traucēt sistēmas darbību.

Servisa uzturētāji var dzēst jebkuru augšupielādēto saturu, ja tas objektīvi skar kādas puses intereses. Lietotājam ir jāuzņemas personīga un pilna atbildība par darbībām, kas veiktas izmantojot servisu un tā saturu. Servisa izmantošanas tehniskie nosacījumi var mainīties. Netiek garantēts, ka faili serveros būs pieejami 100% un nav pakļauti dažādiem iespējamiem riskiem, taču tiek veiktas darbības, lai šos riskus mazinātu.

Lietotāji var palielināt datu glabāšanas vietu iegādājoties maksas kontu vai saņemt citus maksas pakalpojumus. Maksājumi notiek par periodu uz priekšu un automātiski atkārtojas, kamēr jums ir derīgs norēķinu veids vai Jūs tos pašrocīgi pārtraucat sava konta uzstādījumos.Veiktie maksājumi netiek atgriezti. Visa skaidrojošā informācija ir bijusi uzrādīta brīdī, kad veicāt pirkumu un epastā.

 1. www.Failiem.lv ir serviss, kas paredzēts Interneta lietotājiem informācijas uzglabāšanai un piekļuvei Failiem.lv serveros.
 2. Šie lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši visiem lietotājiem, kas apmeklē šo resursu.
 3. Failiem.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta vietnē www.failiem.lv.
 4. Servisa www.failiem.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram www.failiem.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
 5. Lai kļūtu par portāla www.failiem.lv reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam portāla www.failiem.lv reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.
 6. Komerciāla rakstura aktivitātes portālā www.failiem.lv ir atļautas tikai ar portāla www.failiem.lv saskaņojumu.
 7. Failiem.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus vai failus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.failiem.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 8. Katrs portāla www.failiem.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem Interneta lietotājiem - failus, fotogrāfijas, dokumentus, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus u.c., kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
 9. Portālā www.failiem.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem:
  • Informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt servisa www.failiem.lv normālu darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Failiem.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst , kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

 1. Jebkurā gadījumā Failiem.lv nenes nekādu atbildību par portālā www.failiem.lv izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Failiem.lv nav atbildīga par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez nekādām papildus garantijām no Failiem.lv. Bez tam Failiem.lv nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla www.failiem.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 2. Portāla www.failiem.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Failiem.lv tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Failiem.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.
 3. Ja portāla www.failiem.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 4. Failiem.lv, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla www.failiem.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm, piemēram, jaunumiem, izmaiņām u.tml.
 5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.failiem.lv pieder tikai un vienīgi Failiem.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Failiem.lv.
 6. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Failiem.lv un portāla www.failiem.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Failu tirdzniecības platformas lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Piekļūstot šajā vietnē publicētam failu veikalam vai ar šajā vietnē pieejamiem failu tirdzniecības platformas rīkiem izveidotam citā interneta vietnē integrētam failu veikalam (turpmāk tekstā – Failu veikals), jūs piekrītat šādiem noteikumiem. Apmeklējot failu veikalu vai turpinot izmantot vietni, jūs piekrītat un atzīstat, ka jūs to darāt saskaņā šiem noteikumiem. Šie noteikumi veido vienošanos starp jums un mums SIA “Files.fm”, reģistrācijas numurs: 40003962231, PVN maksātāja numurs: LV40003962231, adrese: Satbu iela 119, Rīgā (turpmāk tekstā – Files.fm). Files.fm var mainīt šos lietošanas nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

  1.2. Files.fm uz Failu veikalu lietošanas vispārīgajiem noteikumiem attiecina Files.fm Servisa lietošanas noteikumus: https://failiem.lv/terms

  1.3. Failu veikala lietotājs izmanto Files.fm informācijas tehnoloģiju sistēmu (turpmāk tekstā - Sistēmu), lai glabātu un vajadzības gadījumā izplatītu vai pārdotu saturu, digitālu failu veidā (turpmāk tekstā - Faili) citiem interneta lietotājiem (turpmāk tekstā - Pircējiem).

  1.4. Failu veikala lietotājs var būt jebkura Files.fm sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska persona (turpmāk tekstā – Lietotājs), tomēr Files.fm patur tiesības atteikt reģistrāciju vai dzēst lietotājam piekļuvi Sistēmai, ja tas neievēro Sistēmas lietošanas noteikumus.

  1.5. Failu saturs var būt: fotogrāfijas, video, audio materiāli, dokumenti un citi failu veidi, kuru izplatīšana un publiskošana nav pretrunā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

  1.6. Lietotājs ar Failu izvietošanu Sistēmā apliecina, ka:
  1.6.1. Lietotājam ir visas tiesības Failus publicēt un pārdot.
  1.6.2. Lietotājs ir veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar personām, kurām ir vai varētu rasties jebkāda veida tiesības uz Lietotāja publicētajiem Failiem.
  1.6.3. Lietotājs ir veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar personām, kurām ir vai varētu rasties jebkāda veida tiesības uz līdzautorību Lietotāja publicētajiem Failiem.
  1.6.4. Lietotājs ir noteicis Failu lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā – Licence) un apzinās, ka Faila Pircējam ir visas tiesības izlietot Failu atbilstoši tam noteiktajai Licencei.

  1.7. Files.fm ir tikai Failu pārdošanas Sistēmas nodrošinātāja funkcija starp Lietotāju un Pircēju.

  1.8. Lietotāja glabātajiem Failiem vai to katalogiem var piekļūt ar unikālas saites palīdzību, kas sākotnēji nav publiski pieejama. Šo unikālo saiti, Lietotājs pats var izplatīt Pircējiem pēc saviem ieskatiem un vajadzības.

  1.9. Lietotājam ir iespēja speciāli atzīmēt, ka noteikti Failu katalogi ir pieejami publiskai apskaitei viņa publiskajā failu katalogā, ar to apstiprinot, ka Failus apskatīt un arī veikt Failu iegādi var jebkurš Pircējs. Kā arī to, ka servisa uzturētāji drīkst šos Failus publiskot un lietot Failu veikalu popularizēšanai.

  1.10. Šie noteikumi ir izveidoti saskaņā ar Latvijas Repuvlikas tiesību aktiem, un jebkurus strīdus sākotnēji iesaistītajām pusēm jācenšas atrisināt sarunu ceļā, bet ja tas nav iespējams, tad tiesas ceļā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
 2. Faila cenas un licences noteikšana

  2.1. Katram Sistēmā saglabātajam Failam Lietotājs var norādīt sevis izvēlētu cenu, par kādu ir iespējams šo failu lejupielādēt.

  2.2. Minimālā cena Failam ir noteikta 1,00 EUR. Cenā ir ietverti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, to skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā.

  2.3. Ja Failam ir norādīta cena, tad Pircējam ir tiesības iegādāties failu ar Sistēmā integrēto norēķinu veidu starpniecību un izlietot Failus atbilstoši Lietotāja noteiktajai Faila lietošanas Licencei, kas ir izlasāma pie faila tā iegādes brīdī.

  2.4. Lietotājs pats definē Faila lietošanas Licences noteikumus, ievadot tos pie cenas noteikšanas katram atsevišķam Failam vai kopīgi visai Failu mapei.

  2.5. Sistēmā atbalstītās norēķinu metodes ir: Kredītkarte, Paypal, Swedbank.

  2.6. Katram darījumam ir maksājuma veikšanas komisijas maksa EUR 0.50 apmērā, kas tiek iekasēta no pircēja papildus Faila cenai. Šī summa nekādā gadījumā netiek atgriezta Pircējam.

  2.7. Par katru Pirkumu Sistēma nosūta automātiski sagatavotu e-pastu Pircējam, uz tā norādīto e-pasta adresi, ar informāciju par to kurā datumā, kuri faili ir iegādāti, kāda ir to lietošanas Licence, kā arī par kādu cenu tie ir iegādāti. Pircējam ir pienākums saglabāt šo e-pastu, kā apliecinājumu Failu iegādei un to lietošanas Licences noteikumiem.

  2.8. Lietotājs no kura ir nopirkti Faili saņem automātiski sagatavotu e-pastu, uz Sistēmā reģistrēto Lietotāja e-pasta adesi, ar informāciju par Pircēju un iegadātajiem Failiem, kā arī pirkuma summu.
 3. Norēķini ar Pārdevēju

  3.1. No Failu tirdzniecības Sistēmā iekasētie naudas līdzekļi tiek uzskaitīti Sistēmas Lietotāja kontā, ieturot 10% (desmit procentu) starpniecības maksu par Sistēmas izmantošanu. Šī informācija ir pieejama autorizētiem lietotājiem, kas ir publicejuši maksas failus Sistēmas sadaļā “Mana failu tirdzniecība”.

  3.2. Lietotājs savā Sistēmas kontā var redzēt aktuālo informāciju par:
  3.2.1. Visiem darījumiem kuru ietvaros Pircēji no konkretā Lietotāja ir iegādājušies Failus, tai skaitā pirkuma datumu, Pircēja nosaukumu, nopirkto Failu nosaukumus, Licences noteikumus, cenu, ar Sistēmas izmantošanu saistītos atskaitījumus par drījumu apkalpošanu un citu informāciju.
  3.2.2. Lietotājam uzkrāto atlīdzību no Failu tirdzniecības darījumiem Sistēmā.

  3.3. Uzkrāto atlīdzību no Failu tirdzniecības Sistēmā Lietotājs var pieprasīt pārskaitīt un savu bankas norēķinu kontu, aizpildot atlīdzības saņēmēja informāciju. Lietotājs ir atbildīgs par atlīdzības saņēmēja informācijas pareizību.

  3.4. Atkarībā no tā, vai atlīdzības saņēmējs būs norādīts kā Latvijas Republikas rezidents vai nerezidents, juridiska vai fiziska persona no izmaksājamās atlīdzības tiks ieturēti nodokļi un nodevas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  3.5. Lietotājs var pieprasīt uzkrātās atlīdzības izmaksu pēc saviem ieskatiem, bet ne biežāk kā vienu reizi 30 kalendāro dienu laikā. Files.fm ir pienākums pārskaitīt uzkrāto atlīdzību Lietotājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no Lietotāja, uz Lietotāja pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

  3.6. Ja Lietotāja norādītā atlīdzības saņēmēja informācija ir kļūdaina, Files.fm par to paziņo Lietotājam sūtot atbilstošas informācijas pieprasījumu uz Sistēmā reģistrēto Lietotāja e-pasta adresi.

  3.7. Files.fm ir tiesības aizturēt uzkrātās atlīdzības izmaksu līdz brīdim, kamēr tā saņem korektu un derīgu atlīdzības saņēmēja informāciju.

 4. Intelektuālā īpašuma tiesības

  4.1. Files.fm ir starpnieks Failu pārdošanas darījumā stap Lietotāju un Pircēju.

  4.2. Visa atbildība par intelektuālā īpašuma tiesību neaizskaramību ir Lietotājam, kā Faila izvietotājam Sistēmā un Pircējam kā Faila lietotājam atbilstoši tam noteiktajai Licencei.

  4.3. Files.fm nav pienākuma pārbaudīt Sistēmā publicēto Failu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieku un to ievērošanu.

  4.4. Jebkura persona, kurai ir radušās pretenzijas pret Sistēmā izvietoto Failu, var iesniegt motivētu pieteikumu, pamatojot savas tiesības uz Faila intelektuālā īpašuma tiesībām un lūgt to izņemt no Sistēmas, aizpildot pieteikuma anketu, norādot tipu “Pretenzijas pret saturu”: https://failiem.lv/contacts

  4.5. Files.fm pēc pieteikuma pārbaudes, ja tajā būs ietverts juridiski korekts un patiess pamatojums intelektuālā īpašuma tiesībām uz Failu, izņems to no Sistēmas.

  4.6. Lietotājs pārdodot Failu Pircējam nodod tam Faila lietošanas tiesības tā noteiktās Licences ietvaros.

 5. Aculiecinieka katalogs

  5.1. Lietotājs var iesūtīt Failu “Aculiecinieks” katalogā, norādot informāciju, kas prasīta Faila nosūtīšanas formā, ir jānorāda visu informāciju un jāpiekrīt šiem noteikumiem, lai Failu varētu iesūtīt. Atbalstītie Failu formāti: JPG, JPEG, GIF un PNG.

  5.2. Files.fm redaktors pārliecināsies vai Failā nav redzams noteikumiem neatbilstošs saturs, izņemot intelektuālā īpašuma tiesību pārbaudi. Ja darba saturs būs atbilstošs noteikumiem un Files.fm redaktora ieskatiem par Faila publisko vērtību, norādītā informācija korekta un darba izveides datums ne vecāks par vienu mēnesi, tad Failu publicēs “Aculiecinieks” katalogā.

  5.3. Ja vēlies, lai bildi izņemam no “Aculiecinieks” kataloga, lūdzu aizpildi šo informācijas formu, norādot tipu “Pretenzijas pret saturu”: https://failiem.lv/contacts

  5.4. Katalogā “Aculiecinieks” ir pieejami Faili, kuri iesūtīti mēneša laikā. Visi Faili, kuri ir vecāki par vienu mēnesi ir pieejami katalogā “Aculiecinieka arhīvs”. Katalogā “Aculiecinieka arhīvs” ietvertos Failus Files.fm var dzēst pēc saviem ieskatiem.

 6. Failu veikala platformas integrācija Lietotāja mājas lapā

  6.1. Lietotājs, pēc pieprasījuma nosūtīšanas uz sales@failiem.lv, var saņemt Sistēmas kodu sava failu pārdošanas veikala integrācijai savā mājas lapā, ja tas ir Files.fm Biznesa klienta konta abonements.

  6.2. Šie noteikumi attiecas uz Lietotāju, Pircēju un trešajām personām arī tad, ja Sistēmas daļa ir integrēta Lietotāja mājas lapā.