VFS_2012-13_2.mape

Š? ir kursa VISP?R?G? FIZIKA SKOLOT?JIEM materi?lu otr? mape VFS_2012-13_2.mape , kas satur 6.-12.lekcijas materi?lus. Turpm?kie materi?li seko atbilstošaj?s 3.,4. utt. map?s.