Parskats par TP grozijumu izstradi_1 sejums.pdf

TP 1.redakcijas P?rskata da?as 1.s?jums