2018.g. 17.augustā tikšanās pie Vaiņodes dzelzceļa piketa piemiņas vietas (foto I.Strēle)