Lk.5.1-11 Maceklu aicinasana

Lk.5.1-11 Māceklļ aicināšana