8.martā. Vaiņodes k-n Starptautiskai sieviešu dienai veltīts deju vakars, foto O.Zvejs