2018.g. 9.novembrī Lāčplēša diena Vaiņodē_ foto_ I.Strēle