Ec.37.1-14 Staigajosie mironi (1)

Mt.18.23-35 Liela piedosana