Orientšans trsdienas _KPA_2017_ Taku-O sacensbu pirm diena

Orient?šan?s tr?sdienas "K?PA'2017" Taku-O sacens?bu pirm? diena. 2017.gada 30.j?nij?, Kr?slavas pils?tas DA nomal?. Sacens?bas Pre-O distanc?. Vienlaic?gi ar? Taku-O Latvijas absol?tais ?empion?ts (jau 10.sezona) un Tautas orient?šan?s seri?la "Kurzemes-Zemgales Taku-ABC'2017" 7. k?rtas ieskaites sacens?bas. Pirmo reizi Latvijas Taku-O v?stur? dal?bnieks navig?cijas punktos, savu l?mumu apstiprin?ja elektroniski, lietojot Sport-Ident aiz?m?šan?s ier?ces.
Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot pārlūkot šo vietni, jūs piekrītat mūsu noteikumiem un sīkfailu izmantošanai.
Vairāk info
Piekrītu
Dalies ar saiti
uz
Jebkurš ar saiti var apskatīt
Dalīties ar saiti:

vai nosūti saiti uz epastu:

Vairāk