2.Kor.11.21-12.9 Pavila nespeks

2.Kor.11.21-12.9 Pavila nespeks, dzelonis miesā un Dieva spēks