2016.g. 25.oktobrī - Māsiņas krāsiņas - rudens pasākums