Jāņu ielīgošana 20.05.2015

Jāņu ielīgošana 20.05.2015 A.Pinkena foto