2016.g. 17.jūlijā 5. Valda Lūriņa režijas meistarklases absolventu izrāžu festivāls Vaiņodē (foto no I.Ezerietes arhīva)