2017.g. 26.maijā Mācību gada noslēguma pasākums Zīlītē