Lk.18.31-34 Kristus ciesanas

Lk.18.31-34 Kristus ciesanu pravietojums