Radioamatieris_

Vai tieš?m nezin?ms Latvijas radioamatieris? Varb?t k?dam ir info par šo v?ru? 73! Janis, YL3AD