2017.g. 21.septembrī Apbalvojumu pasniegšana Černobiļas AES seku likvidētājiem Liepājas muzejā