2016.g. 6.augustā - Vaiņodes novada sporta un atpūtas diena (foto E.Taujēna)