ORIENTĒŠANĀS SVĒTKI ĶEMEROS _2021

Kopš 2004. gada, katru gadu, pateicoties Jūrmalas pilsētas domes finansiālam atbalstam, tradicionālais pasākuma "Ķemeru svētki" programma tiek papildināta ar orientēšanas spēlēm, kurām ir tautā apdziedātais un skanīgais nosaukums "Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA". Arī šogad, 14.augustā, vienlaikus ar Ķemeru vēsturiskā parka rekonstrukcijas atklāšanu, norisinājās šīs tradicionālās orientēšanās spēles divos veidos: orientēšanās labirintā un orientēšanās divcīņā. Orientēšanās labirintā pilnīgi atkrīt bažas par apmaldīšanos "Trijās priedēs", jo viss sacensību laukums ir pārskatāms. Šajā orientēšanās veidā, nelielā laukumā kurš ir nedaudz lielāks par volejbola laukumu un mazliet mazāks par futbola laukumu, ar sarkanbaltajām lentām tiek izveidoti koridori, kuros ir iekārtoti vairāki kontrolpunkti (turpmāk tekstā "KP") ar SportIdent elektroniskajām atzīmēšanās ierīcēm . Dalībniekiem tiek piedāvātas 5 dažāda garuma un sarežģītības pakāpes distances plus viena vienkārša iesildīšanās distance. Lai nokļūtu līdz vajadzīgajam KP, dalībniekam lietojot karti, galvenais uzdevums ir izvēlēties optimālāko ceļu pa koridoriem. Lentas šķērsot stingri aizliegts. Ar Jūrmalas pilsētas domes finansēto un Latvijas orientēšanās federācijas sarūpētajā Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELAJĀM BALVĀM, katrā vecuma grupā apbalvoja pirmo trīs vietu ieguvējus.. Orientēšanās divcīņā ātrums nebija noteicošais rādītājs, bet gan precizitāte, uzmanība un atjautība. Līdz ar to šis orientēšanās veids ir pieejams gan lēnas un mierīgas pastaigas cienītājiem, gan arī tiem, kuri pārvietojoties lieto palīglīdzekļus (ratiņkrēslu, kruķus, spieķi, pavadītāja rokas atbalstu u.c.). Fotoorientēšanās ir prātīgas pastaigas sporta veids, kurā var uzzināt to, ko līdz šim vēl nezināji par sen zināmo. Starta vietā dalībniekam tiek izsniegta maršruta karte, kurai otrajā pusē ir vairākas fotogrāfijas ar veļā sastopamajiem objektiem vai to fragmentiem. Katrai fotogrāfijai ir viens vai vairāki jautājumi, uz kuriem atbildi var atrast, ejot tikai pa tām ielam vai ietvēm, kuras kartē ir norādītas ar sarkanajām bultiņām. TempO distance ir "sprints sēžot krēslā" - tā tad, šeit noteicošais rādītājs ir nevis fiziskais ātrums, bet gan domāšanas ātrums. Dalībniek startē sēžot krēslā. Viņam priekšā, pie dažādiem objektiem ir 6 KP zīmes. Dalībniekam tiek izsniegti vairāki karšu fargmenti, kuri ir sastiprināti blociņa veidā. Katrā kartes fragmentā ir viens KP aplītis un tā vietas apraksts jeb leģenda. Tiesnesis izsnied dalībniekam karšu blociņu, dod komandu "Laiks sākas tagad!" un iedarbina hronometru. Dalībnieks atver karšu blociņa vāciņu un nosaka, kura no dabā redzamajām KP zīmēm atbilst KP aplīša centram kartē un leģendai. Pēc sniegtās atbildes, dalībnieks pāršķir lapu un risina nākamo uzdevumu. Tiesnesis dalībnieka atbildes ieraksta dalībnieka kontrolkartiņā. Kad dalībniek atbild pēdējo uzdevumu, tiesnesis aptur hronometru un pieraksta laiku. Par katru nepareizo atbildi tiek pieskaitītas 30 soda sekundes.