Cirka studija Miķeļdienas tirgū Liepājā 23.09.2016