Ievads

Ievadvārdi: šķiet, jau tad radioamatieri saprata, kas ir kas. Tagad amatieru saime ir kļuvusi par saimi ar daudz plašākām interesēm. Toreizējais jēdzien "īsviļņu amatieri" ir ekvivalents mūsdienu "licencēti amatieri". Vai tad tas nav tik vienkārši?