2017.g. 18.novembrī P. Trupa leļļu teātra izrāde bērniem - Burvju stabulīte