2018.g. 12.septembrī Skrējiens - 100 km apkārt Vaiņodes novadam. 1. posms no 0 līdz 10 km (foto I.Strēle)