Mt.17.1-9 Īpaši brīži

Mt.17:1-9 ?paši br?ži kop? ar J?zu