Jāņu ielīgošana 20.05.2015 (1)

Jāņu ielīgošana 20.05.2015 B.Šuvcānes foto