2017.g. 15.janvārī Sniega diena Volzbahā (foto I.Strēle)