2017.g. 22.jūnijā Vaiņodē par pašvaldības vadītāju ievēl Visvaldi Jansonu (foto I.Strēle)