2018.g. 31.martā Lejaskurzemes novadu atklātais čempionāts zāles futbolā (foto I.Strēle)