VENTSPILS KAUSS _2016

Š.g. 4.septembr? Ventspil? pateicoties Ventspils pils?tas domes, sporta p?ravaldes un Piej?ras br?vdabas muzeja atbalstam, pirmo reizi Latvijas orient?šan?s sporta v?stur? notika Pre-O uzdevumu sacens?bas no šaursliežu mazb?n?ša. Dal?bnieka uzdevums bija noteikt, vai dab? esošais KP atbilst kart? iedruk?t? apl?ša centram vai n?. Video par š?du orient?šan?s paveidu var redz?t šaj? sait?: https://www.youtube.com/watch?v=QFNi5iMZJfg