Mk.7.31-37 Kurlmemais (1)

Mk.7.31-37 Kurlmemā dziedināšana