Kolkas pašdarbnieku Ziemasvētku koncerts 17.12.2016

Kolkas pašdarbnieku Ziemasvētku koncerts 17.12.2016 B.Šuvcānes foto