2016.g. 22.jūnijā ielīgošana Vībiņos (foto I.Strēle)