2017.-2018.mācību gada 1. septembris Mūzikas skolā