VaronuSejasLatviesuStrelniekuDzivesStasti[Lat].pdf

Jānis Kaktiņš Varoņu sejas. Latviešu strelnieku dzīves stāsti. 1930.g., 200. lpp., PDF