IVS_Instrukcija

LRB izstrādātā instrukcija IVS amatieru darba ierobežošanai