AZIMUTS_2017 9.krta un Kurzemes-Zemgales Taku-ABC_2017 13.krta

Viss notika 7.septembr? Ventspil?, pie Piej?ras br?vdabas muzeja L?biešu v?rtiem