2016.g. 21.oktobrī - Labo darbu diena Vaiņodes atbalsta centrā