2018.g. 26.augustā Labdarības pasākums (foto A.Derkevica)