2016.g. 22.jūnijā. Ielīgošana Vaiņodē (foto I.Strēle)