2017.g. 21.jūnijā. Ielīgošana Vaiņodes novadā (foto I.Strēle)