Mk.5.21-43 Jaira meitiņa

Mk.5:21-43 Jaira meitiņa