OZ_FREKS

Dāņu Administrācijas frekvenču sadalījums pa kategorijām un joslām