2016.g. 22.jūnijā ielīgošana Augustē (foto I. Strēle)