Vriengk Latvijas zintnes projekta "CAMART2" atklšana

  • CFIpress
  •  28
  •  31 MB
  •  Feb 21, 2017
  •  633
Piedaloties Eiropas Komisijas p?rst?vjiem, Latvijas amatperson?m, ?rvalstu sadarb?bas partneriem un viesiem, k? ar? projekta realiz?t?jiem – Cietvielu fizikas instit?ta darbiniekiem, kole?i?l? un pozit?v? atmosf?r? tika atkl?ts l?dz šim v?rien?g?kais projekts Latvijas zin?tnes v?stur? – “CAMART2”. Projekta m?r?is ir stiprin?t instit?ta un vienlaikus Latvijas valsts poz?ciju Eiropas zin?tniskaj? telp?, k??stot par Eiropas l?me?a re?ion?lo centru materi?lzin?tnes un tehnolo?iju p?rneses jom?.
Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot pārlūkot šo vietni, jūs piekrītat mūsu noteikumiem un sīkfailu izmantošanai.
Vairāk info
Piekrītu
Dalies ar saiti
uz
Jebkurš ar saiti var apskatīt
Dalīties ar saiti:

vai nosūti saiti uz epastu:

Vairāk