Mt.18.23-35 Liela piedosana un maza piedosana

Mt.18.23-35 Liela piedosana