Mt.9.1-8 Triekas kertais (1)

Mt.9.1-8 Triekas kertais