TSS_Brocēni_Drabeši_Valmiera_Liepāja_Nereta_ genskalna Valsts ģimnāzija

Tikšan?s ar skol?niem un skolot?jiem (TSS): Broc?ni 28.08.12, Drabeši 27.07.12, Valmiera 7.11.12, Liep?ja 27.02.13, Nereta 6.02.14, ?genskalna Valsts ?imn?zija 17.05.16