Mt.18.23-35 Piedosana

Mt.18.23-35 Dieva piedosana un mūsu piedošana