Mt.20.1-16 Dieva cina par mums

Mt.20.1-16 Dieva cīņa par mums